Cultuuractiviteit voor groepen 3 en 4 op 9 en 10 november a.s. in de klas

Uitstapje voor de groepen 3 en 4!

 

De groepen 3 en 4 hebben op 9 en 10 november in de eigen klas een cultuur-activiteit van het Vitamine C- aanbod vanuit Cultuurcompaan.

 

"Deze hoed is niet van mij"

Dit boek wordt voorgelezen door een vakdocent van de bibliotheek. Kinderen gaan werken met de onuitgesproken slotscène van het boek: ‘deze hoed is niet van mij’ . Ze gaan de slag met een aantal details uit het boek waar auteur Jon Klassen op meesterlijke wijze gebruik van maakt. De kinderen maken een eigen scenario van het slot van het boek.

Er wordt gepraat over de diverse mogelijke eindes van het boek, hierbij komen emoties als, boos, verdrietig, jaloezie enz. aan de orde. Nadruk ligt hierbij op de ogen.

Kinderen gaan aan de slag om een einde te verzinnen en dat beeldend op papier vorm te geven.

Een gesprek over waarden en normen, die in dit boek naar voren komen worden nadien in een filosofisch gesprek besproken.

 


Download bijlage