De basis en meer

De basis en meer. Dat is onze missie. Onze school is gestoeld op de volgende vier pijlers. Deze staan steeds centraal in ons handelen. Elke dag opnieuw.

 

Een duidelijke school

Wij werken vanuit het credo: "Doe wat je zegt en zeg wat je doet'. Iedereen is gebaat bij duidelijkheid: leerlingen, leerkrachten en ouders. Wij maken duidelijk waarmee we bezig zijn en waarom. Onze afspraken zijn of worden geborgd.

 

Een betrokken school

Wij zijn als school betrokken: bij elkaar, bij onze leerlingen, bij u als ouder en bij onze omgeving. We voelen ons gemotiveerd en verantwoordelijk voor het onderwijs en een prettig pedagogisch klimaat. De Vlindertuin maakt deel uit van de Brede School Zwanehof.  Hierbinnen werken we samen met het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en de bibliotheek.

 

Een doelgerichte school

We zetten sterk in op het taal-, lees- en rekenonderwijs en willen daarbij gemiddeld beter presteren dan vergelijkbare scholen. Dat doen we onder andere door goede, effectieve methodes in te zetten. Door ieder kind het onderwijs te geven dat het nodig heeft, halen wij het maximale uit al onze leerlingen. 

 

Een ontwikkelingsgerichte school

Kennis van taal en rekenen is niet voldoende. Uw kind moet zich ook sociaal-emotioneel en creatief goed ontwikkelen. Ook daaraan besteden wij dan ook gericht aandacht. Het welbevinden van de leerlingen staat boven aan ons prioriteitenlijstje. Alleen kinderen die zich goed en op hun gemak voelen, zijn in staat om optimaal te presteren.

 

.