Jozette Smith - van de Kar

intern begeleider

Ik ben Jozette Smith. Sinds 10 oktober 2010 ben ik werkzaam op BS De Vlindertuin als intern begeleider en daarvoor vanaf 1992 op BS De Appel te Roosendaal.

Ik ben als leerkracht begonnen en heb in alle groepen les gegeven.

Mijn taak op deze school is het coachen en begeleiden van leerkrachten, het borgen en checken van de groepsplannen en groepsoverzichten, analyseren van de toetsresultaten van alle kinderen, kwaliteitsbewaking , beleid opzetten etc.

Samen met de groepsleerkracht hou ik de ontwikkeling van elk kind goed in de gaten. Indien er zorgen zijn, gaan we samen met de ouders een oplossing vinden om de ontwikkeling van deze leerling optimaal voort te zetten.

Ik ben lid van het kernteam en heb wekelijks overleg met de directie over de kwaliteitszorg van de school.

Mocht u vragen/zorgen hebben over uw zoon/ dochter dan kunt u met mij contact opnemen.

Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

U kunt mij mailen via j.smith@kporoosendaal.nl