Karin Maas - van Zantvliet

groepsleerkracht

Ik ben Karin Maas. Ik werk sinds augustus 1988 in het onderwijs.
Voor de klas staan is iets wat ik al vanaf kleuterleeftijd wilde. Het werken met kinderen vind ik nog steeds geweldig! Al vanaf het begin werk ik op dezelfde school. Ik ben meteen na de PABO begonnen op de Pius X-school als vrijwilligster. Ik deed mee aan het WEP-project. (werkervaringsproject). Later werd ik WIO-leerkracht. Ik viel in op vele scholen in Roosendaal. Hierbij heb ik veel collega’s leren kennen en ook heb ik er veel ervaring mee opgedaan. In de loop van de tijd kreeg ik steeds meer uren op de Pius X-school. Ik ben altijd op deze school werkzaam gebleven. Vele jaren dus op dezelfde school, maar nu onder de naam Vlindertuin.
Ik ben nooit van school veranderd omdat ik veel veranderingen op deze school heb meegemaakt. Ik heb in mijn schoolloopbaan aan alle groepen lesgegeven. Mijn voorkeur gaat uit naar de groepen 3-4-5. Wat ik zo leuk vind aan deze school is de diversiteit aan kinderen. Ik zie het als een uitdaging om de kinderen zoveel mogelijk bij te brengen.
Ik ben getrouwd en heb twee dochters. In mijn vrije tijd lees ik veel, ga ik graag met vriendinnen shoppen en andere leuke dingen doen. Ik zit op spinning en ik tennis.

 

U kunt mij mailen via k.maas@kporoosendaal.nl