Zorg op maat

Ieder kind is anders. Waar het ene kind makkelijk en snel leert, heeft het andere kind meer herhaling nodig. Ons onderwijs- en zorgsysteem is zo ingericht dat wij iedere leerling de juiste aandacht en zorg kunnen geven. Onze leerkrachten signaleren, observeren, informeren, registreren en bieden zorg in de groep. In iedere groep wordt op drie niveaus gewerkt: de basisgroep, de plusgroep en de instructiegroep. Tevens werken we met groepsplannen die regelmatig geëvalueerd worden en aangepast waar nodig.  Zo waarborgen we dat iedere leerling continu de onderwijszorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Voor leerlingen met een persoonlijke zorg of probleem, is er de schoolmaatschappelijk werker.

  

 Wij handelen vanuit vijf zorgniveaus:

 

1   

De leerkracht signaleert en biedt extra zorg in de groep.

2

Collegiale consultatie; de leerkracht vraagt hulp / advies aan collega's. De leerkracht gaat in overleg met de ouders.

3

De leerkracht gaat in overleg met de intern begeleider (eventueel inbreng zorgteam, observaties uitvoeren).

4

a. Inzet gespecialiseerde leerkrachten vanuit de school.

b. Inzet externe deskundigen (inbreng consultatie, aanmelden schoolmaatschappelijk werk, aanmelden Zorg Advies Team.

5

Verwijzing SO / SBO. Soms zijn we niet in staat om een leerling verder te helpen. In dit geval wordt de leerling, in overleg met de ouders, aangemeld en mogelijk geplaatst op een speciale school voor basisonderwijs.

 

De protocollen en werkwijzen staan beschreven in het ondersteuningsplan van de school.