Verzuimbeleid

Verzuimbeleid KPO Kindcentrum De Vlindertuin

• In ieder zorgteam worden de risicoleerlingen of leerlingen met langdurig verzuim besproken .

• In de groepsbesprekingen worden deze leerlingen besproken door de leerkracht en intern begeleider.

• Indien een leerling zonder verklaarbare redenen 10 dagen ziek is, meldt de leerkracht dit aan de directie en/of intern begeleider. Op basis van de probleemanalyse worden er acties op gezet.

• Meerdaagse afwezigheid: na 5 dagen of net voor het weekend neemt de leerkracht contact op met ouders. De leerkracht vraagt naar de reden van verzuim, wanneer ouders denken dat hun zoon/dochter weer aanwezig kan zijn en waar het kind verblijft. Bij onduidelijkheid meldt de leerkracht dit bij directie en/of intern begeleider. In onderstaand stroomschema staan alle stappen die we moeten zetten bij langdurig en/of twijfelachtig verzuim.

 

Stroomdiagram verzuimbeleid