Een vertrouwde opvangplek

In de tijd dat uw kind niet bij u is of kan zijn, wilt u natuurlijk wel graag dat hij of zij veilig en vertrouwd wordt opgevangen. De Vlindertuin is onderdeel van de Brede School Zwanehof. We werken hierbinnen nauw samen met Kober Kinderopvang. Samen streven we ernaar om de kinderen in één gebouw een educatief centrum te bieden waarin plaats is voor onderwijs, opvoeding, ontspanning en opvang.

Kober kinderopvang biedt opvang van 0-13 jaar in de babygroep (0-2), peutergroepen (2-4) en buitenschoolse opvang (4-13) tussen 7.00-18.30. Hierin zorgt een vast team voor alle mogelijke ontwikkelingskansen voor uw kinderen!
Overblijven tussen de middag door Kober Kinderlunch, waarbij pedagogisch medewerksters met een vaste groep vrijwilligers met de kinderen eten.

We hebben inhoudelijke gezamenlijke programma’s met de school (Piramide methode) en hebben doorgaandelijn met school. Hierdoor is school en opvang ideaal gecombineerd. 

Wil je meer informatie of inschrijven ga naar www.kober.nl