BVL werkgroep

Verkeer op Basisschool de Vlindertuin

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Op de Vlindertuin hebben we sinds 2007 een actieve verkeerswerkgroep. Door de inzet van deze werkgroep heeft de Vlindertuin in 2010 het Brabants VerkeersveiligheidsLabel behaald.  Daarmee laten we zien dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie aan de kinderen en verkeersveiligheid rond de school .

BVL verkeerswerkgroep
De BVL-werkgroep bestaat uit 3 leerkrachten, 3 ouders en een medewerkster van Kober. We komen 6 x per jaar bij elkaar om alle zaken omtrent verkeer in-en rondom school in goede banen te leiden. Ook de wijkagent wordt hierbij uitgenodigd, hij denkt en helpt mee.Jaarlijks organiseren we allerlei activiteiten op verkeersgebied. Denk aan:

* ANWB Streetwise

* Verkeerskunsten (praktische verkeers- oefeningen op het plein met de kinderen)

* Gastlessen.

 

Verkeersmethode:
De verkeerslessen in de verschillende groepen geven we met de methode: “Let’s go.”

 

Let’s go is: Veilig én praktijkgericht

Let’s go! bevat veel aantrekkelijke filmpjes, oefeningen en praktijksimulaties. Zo kunnen we de kinderen in een veilige omgeving verkeerssituaties laten oefenen. Verkeer is een doe-vak. Dat een kind het driehoekige voorrangsbord herkent als voorrangsbord is één ding, maar dat het kind daadwerkelijk voorrang verleent is een tweede. De essentie van onze verkeersmethode is daarom dat leerlingen de theorie makkelijk kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk.  De kinderen gebruiken het digibord als informatie- en interactiebron en denken samen na over het verkeer.

 

Ouders
Verkeerseducatie is niet alleen een taak van de school, ouders spelen ook een belangrijke rol. Zij maken met hun kinderen echt kilometers, fietsend en lopend. Door ouders te betrekken bij de verkeersles, werken school en ouders sámen aan de verkeersopvoeding van de kinderen.