Cultuureducatie

Onze visie op cultuureducatie afgeleid van de visie van de school

 

Met cultuureducatie willen we aansluiten aan de sociaal-emotionele-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Wij willen de kinderen de gelegenheid geven om met hoofd, handen en hart te gaan werken. De kinderen komen zowel actief, receptief en reflectief met de diverse vormen van cultuur in aanraking.

 

Cultuureducatie op De Vlindertuin:

> Draagt bij aan de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen

Cultuureducatie draagt bij aan het ontwikkelen en stimuleren. Door middel van beelden, taal, muziek, literatuur, spel en beweging kunnen de kinderen werken aan hun creativiteit en hun creatieve vaardigheden. Ze leren om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. Dit is van toepassing op de kunstvakken beeldend, muziek, drama (taal en spel) en dans (beweging). Dit noemen we de kunstzinnige vakdisciplines.

> Cultuur laat kinderen genieten en waarderen.

Cultuur verbindt en heeft een socialiserende functie. Met verbeeldingskracht kunnen oude patronen worden doorbroken en nieuwe relaties worden gesmeed. Door cultuur samen te beleven en te beoefenen, delen de kinderen ervaringen, leren ze van elkaar en ontwikkelen een gemeenschappelijk referentiekader. Muziek heeft heel duidelijk die werking, maar dit geldt bijvoorbeeld ook film en literatuur. 

> Kan bij verschillende groepen leerlingen het onderling begrip voor elkaars cultuur vergroten

Cultuur houdt ook een spiegel voor en reflecteert op ontwikkelingen, die in de samenleving gebeuren. Cultuur speelt een belangrijke rol in het vormen en ontwikkelen van onze (nationale) identiteit en imago en kan ook bijdragen aan trots, bijvoorbeeld voor het eerst op een podium staan of voor een groep mensen iets voordragen Het is van belang dat kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur, zelf leren bepalen wat zij mooi of lelijk vinden en de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

> Draagt bij aan kennis en waardering voor aspecten van cultureel erfgoed

Onder cultureel erfgoed worden zaken uit het verleden bedoeld die we de moeite waard vinden om te bewaren. Het gaat daarbij over objecten uit het verleden, rituelen, gebruiken, verhalen van mensen ( bijvoorbeeld een kunstenaar of Sinterklaas) uit het verleden en over kunst. 

Erfgoed: Ons land is rijk aan kunstwerken, boeken, bodemschatten, volkscultuur en historische archieven uit allerlei perioden. In het hedendaagse hebben we dj’s, symfonische muziek, literatuur en film van hoog niveau. Een rijkdom die internationaal geroemd wordt en waar we trots op mogen zijn. Het contact met de authentieke objecten en de verhalen in musea, archieven en bibliotheken, maar ook met de leefomgeving in de vorm van straatnamen, monumenten, archeologie en architectuur doet ons beseffen wat het verschil is tussen toen en nu, tussen hier en daar, en tussen jezelf en de ander. Kortom: cultuur geeft inzicht in onszelf, maar vooral ook in de belevingswereld van anderen.

> Kan kinderen die minder goed kunnen leren zelfvertrouwen geven

Disciplines als muziek, drama, literatuur en dans hebben vooral ten doel het beleven en genieten. Er wordt geen prestatie van de kinderen verwacht. Er wordt geen waardering toegekend, waardoor er een ontspannen situatie ontstaat. Kinderen zullen ervaren dat je niet zo zeer intelligent hoeft te zijn om hiervan te kunnen genieten. Kinderen kunnen ook uitblinken met een ander soort talent. Dit zal hun zelfvertrouwen vergroten. Kinderen leren zichzelf te presenteren en zich vrij te voelen in hun lichaam.