Kinderraad

Basisschool de Vlindertuin heeft een kinderraad. Deze bestaat uit kinderen van alle groepen 5-6-7 en 8, uit elke klas één vertegenwoordiger. Ongeveer één keer per maand komt de kinderraad bij elkaar voor een vergadering samen met de directeur, de manager van KOBER en een ouder van de Medezeggenschapsraad. In de week voorafgaand aan de kinderraadvergadering wordt er in alle klassen gesproken wat er besproken moet worden, bijvoorbeeld tips, verbeterpunten, aandachtspunten,.... 
Vaak ook krijgen de kinderraadleden de opdracht om met de klas bepaalde zaken te bespreken, zoals de inrichting van schoolpleinen, veiligheid, schone schoolomgeving, advies over bepaalde nieuwe methodes, ..... van alles.  De kinderraad beschikt ook over een klein budget, zodat zij hun plannen kunnen verwezenlijken. 

Op deze manier geven wij vorm aan inspraak voor leerlingen op school.