Meepraten, meedenken, meebeslissen

Op onze school nemen wij regelmatig beleidsbeslissingen. Gelukkig hoeven we dat als team niet alleen te doen; we krijgen steun van onze MedezeggenschapsRaad (MR).

 

Wat doet de MR?

De MR heeft verschillende taken. Zo heeft het schoolbestuur bij bepaalde beleidsvoornemens de instemming van de MR nodig. Maar daarnaast is de MR ook een adviesorgaan. Zij kunnen, gevraagd en ongevraagd, advies uitbrengen over alle belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, verandering van klassenindeling en veiligheid op school. Vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor alle ouders van wie hun kind onze school bezoekt. De MR vergadert dit schooljaar op: 

                             

                                     donderdag 18 maart 2021, 19.30u

                                     dinsdag 25 mei 2021, 19.30u

                                     maandag 5 juli 2021, 19.30u

 

De samenstelling

De leden van de MR worden gekozen voor drie jaar en bestaat uit een afvaardiging van onderwijzend personeel en van ouders. Onze huidige MR bestaat uit de volgende personen:

 

Oudergeleding:

 Naam

  Functie

Judith Buckens

 secretaris

Marco Freijsen

 lid

Jeroen Derksen

 lid

Dennis Matthijssen

 lid

 

 

Lerarengeleding:

 Naam

  Functie

Jörgen van den Berg

 Voorzitter

Irma van der Post

 GMR

Charlotte Snoek

 lid

Karin Maas

 penningmeester/vice-voorzitter

 

 

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar de MR. Het mailadres is mrdevlindertuin@kporoosendaal.nl