Een vertrouwde plek

In de tijd dat uw kind niet bij u is of kan zijn, wilt u natuurlijk wel graag dat hij of zij veilig en vertrouwd wordt opgevangen. De Vlindertuin is onderdeel van de Brede School Zwanehof. We werken hierbinnen nauw samen met Kober Kindercentra. Samen streven we ernaar om de kinderen in één gebouw een educatief centrum te bieden waarin plaats is voor onderwijs, opvoeding, ontspanning en opvang.

 

Kinderdagverblijf en BSO Hupsakee

Leerlingen van onze school kunnen via Kober kindercentra voor tussenschoolse en buitenschoolse opvang terecht bij Kinderdagverblijf en BSO Hupsakee. Bij de opvang buiten schooltijd ligt de nadruk op het vrijetijdse karakter. De kinderen kunnen spelen, lezen, kletsen met leeftijdsgenoten of een sportactiviteit ondernemen. Er is natuurlijk ook gelegenheid om huiswerk te maken. Ieder kind kan bovendien rekenen op voldoende individuele aandacht van de professionele groepsleiding.