Helpt u mee?

Als school organiseren wij graag extra activiteiten voor onze leerlingen. Dat kunnen wij echter niet alleen. Gelukkig is er onze oudervereniging (OV). Het bestuur van deze OV bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Zij helpen onze leerkrachten bij het organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, schoolreisjes et cetera.

 

Ook meehelpen?

Alle ouders/verzorgers van onze leerlingen kunnen lid worden van de OV. U bent lid indien de ouderbijdrage is voldaan. Deze is € 18,- per kind. Voor het tweede kind betaalt u ook € 18,- en voor het derde en elk volgend kind € 15,- per jaar. Bij instroom vanaf januari betaalt u € 12,50 per kind. Tijdens de algemene ledenvergadering geeft de OV aan waaraan de ouderbijdrage besteed wordt.

Wilt u uw ouderbijdrage betalen? Dat kan via een storting op het bankrekening nummer: IBAN NL13RABO0136443028 ovv Oudervereniging Vlindertuin. Vermeld bij de overschrijving de naam en de klas van uw kind(eren). Uw bankafschrift is uw betalingsbewijs. Daarnaast is de OV regelmatig in de hal van de school aanwezig. De Ouderbijdrage kan niet voldaan worden bij de schooladministratie!

 

Een vraag?

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar de oudervereniging. Het mailadres is ovdevlindertuin@kporoosendaal.nl. Natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij de OV-leden. Dat zijn dit jaar:

 

Voorzitter: Sofie Roovers
Secretaris: Monika Rommers

Penningmeester: Christel Manniën 
Bestuursleden: 
   Simone van Overveld 
   Mariselle Pelka
   Angela Roosenboom
   Sharon Akakça
   4x vacature