Onder de aandacht

De kracht van samen !

Kwaliteit van het onderwijs staat voor ons voorop. We spreken positieve en hoge verwachtingen uit over de effecten van het onderwijs aan onze leerlingen. Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid, structuur en rust. Ouders zijn betrokken bij het leren van hun kinderen en werken samen met school om de groeikansen van het kind te vergroten.