“Iedereen hoort erbij”

Kinderen worden bij ons positief benaderd. Aspecten als geborgenheid, respect, aandacht en acceptatie van elkaars (on) mogelijkheden zijn daarbij van groot belang. Onze leerkrachten zijn nauw betrokken bij de leerlingen. Ze geven hen veel vertrouwen en stimuleren zo hun zelfvertrouwen en ontwikkeling.