Organisatie

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar heeft onze school 14 groepen. We kennen de volgende groepsindeling:

Onderbouw: groep 1 en 2
In groep 1 maken de kinderen voor het eerst kennis met de basisschool. Dit gebeurt voornamelijk spelenderwijs. Vanaf groep 2 wordt spelen geleidelijk leren.

Middenbouw: groep 3, 4 en 5
In groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. In groep 4 en 5 worden deze vaardigheden steeds verder uitgebreid.

Bovenbouw: groep 6, 7 en 8
In deze groepen moeten de leerlingen de verschillende vaardigheden steeds zelfstandiger kunnen toepassen. Tekorten aan kennis worden aangevuld.

Wij werken op onze school via het directe instructiemodel. Aan alle leerlingen in een groep wordt dezelfde leerstof aangeboden. Indien nodig wordt de instructie en verwerking van de stof aangepast aan het niveau van de individuele leerling. Zo krijgt ieder kind de kans zichzelf maximaal te ontwikkelen.