KPO Roosendaal

Wij zijn onderdeel van KPO Roosendaal, een Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs met scholen in Roosendaal en de dorpen Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Nispen. KPO fungeert als koepel voor achttien basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor speciaal onderwijs.

KPO verzorgt onderwijs voor ruim 4.000 leerlingen. 

Wat belooft KPO?

Het individuele kind staat op elke school centraal. Elk kind verdient immers het beste onderwijs met aandacht voor ieders kansen en beperkingen. Niet voor niets is  Ontwikkeling voor jou!  dan ook de slogan. KPO is daarnaast ambitieus en ondernemend; er wordt continu gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs en aan innovatieve onderwijsconcepten. In nauwe samenwerking met ouders werken we aan kennis- en vaardigheidsontwikkeling van leerlingen en leerkrachten. 

Hoe doet KPO het?

Na een uitgebreide analyse en diepgaande discussies met tal van betrokkenen waaronder leerkrachten, ouders, directeuren en het College van Bestuur, zijn vijf strategische thema’s gekozen. Thema’s die allemaal in dienst staan van onze centrale ambitie: Goed Onderwijs voor onze leerlingen. Voor uitgebreide informatie over de thema's klikt u door naar de site www.kporoosendaal.nl  / strategie onze focus.

Jaarverslag 2018 en Bovenschoolse gids

KPO hecht veel waarde aan het informeren en betrekken van ouders en maakt graag duidelijk wat de scholen voor kinderen kunnen betekenen. De (online) bovenschoolse gids, die onderdeel is van onze schoolgids, draagt daaraan bij. Het (online) jaarverslag geeft  inzicht in het gevoerde beleid, de behaalde resultaten en toekomstige ontwikkelingen.