Onderwijs

Een kind dat zich prettig voelt op school leert beter en meer. Ons team zet zich er dan ook voor in dat ieder kind zich thuis voelt. Wij werken met passie voor en met de kinderen. En willen zo voor elk kind de beste school zijn.

Een stevige basis

Tijdens de eerste acht schooljaren wordt de basis gelegd voor de toekomstige opleiding en carrière. Die basis moet dan ook stevig en breed zijn. Het taal-, lees- en rekenonderwijs staat bij ons in de schijnwerpers. Wij werken daarbij gericht aan hogere opbrengsten dan vergelijkbare scholen. Dat gebeurt door bewezen methodes in te zetten, de toepassing van directe instructie en het werken met groepsplannen. Naar aanleiding van de individuele onderwijsbehoeften wordt er lesgegeven in drie niveaus. Zo krijgt ieder kind onderwijs dat bij hem of haar past. 

Heb je vragen over passend onderwijs en ben je een ouder of leerling? Neem dan contact op het ouder- en jeugdsteunpunt via www.oudersteunpunt-wbw.nl. Kan je het antwoord op de vraag niet vinden? Bel, app of mail ons dan, wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Brede ontwikkeling

Kennis van taal en rekenen is niet voldoende. Uw kind moet zich ook sociaal-emotioneel en creatief goed ontwikkelen. Ook daaraan besteden wij dan ook gericht aandacht. Via het project 'De vreedzame school' leren de kinderen vanaf groep1/2 om zelfstandig en/of gezamenlijk problemen op te lossen. De algemene ontwikkeling van uw zoon of dochter wordt gevoed via wereldoriënterende vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer. Ook komen de verschillende religies aan bod waaronder de katholieke levensbeschouwing, de grondslag van onze school.