Missie en visie

KPO KC De Vlindertuin biedt kinderen van 0 - 14 jaar een omgeving, waar ze zich thuis voelen zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

KPO KC De Vlindertuin: De Kracht van Samen!

Visie KPO KC De Vlindertuin

De beste kansen voor ieder kind. Daar draait het om bij KC De Vlindertuin. We zien ons KC, waarin school en kinderopvang samengaan, als DE plek waar spelen en leren bij elkaar komen. Een plek waar kinderen zich in alle vrijheid en veiligheid ontwikkelen. Waar ze kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van andere kinderen, met de natuur en met de wereld om zich heen.

We ondersteunen het kind in zijn ontdekkingstocht en kijken goed wat het nodig heeft om zich te ontwikkelen op sociaal-emotioneel, creatief, cognitief en motorisch gebied. Door structuur in de dag aan te brengen en te kijken & luisteren naar wat ze nodig hebben. We laten het kind zoveel mogelijk vrij. We doen het kind niet alles voor, maar laten het zelf doen wat het zelf kan en helpen het waar nodig.

We leren kinderen anderen in hun waarde te laten en zelf conflicten op te lossen en grenzen te stellen. Daarnaast stimuleren we gewenst gedrag. Zo groeit het zelfvertrouwen.

We geven kinderen de ruimte om van en met elkaar te leren en plezier te maken. Samen met de kinderen zoeken we naar manieren om hun spel te verrijken. Zo ondersteunen we het groepsproces. Uiteraard doen we dit ook allemaal met veel plezier. Want niets geeft meer voldoening dan zien hoe een kind groeit en verder ontwikkelt!

 

U ziet dat ook terug in onze vier kernwaarden:

Kansengelijkheid

We gaan met elk kind, elke ouder op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om. We praten respectvol met en over elkaar. Elk kind is uniek en de moeite waard en op basis hiervan verdient elk kind een verschillende benadering. Zo ervaart elk kind dat het van waarde is, met de eigen achtergrond, talenten, valkuilen, interesses en overtuigingen en krijgt elk kind gelijke kansen om zich te ontwikkelen.

Structuur

We spreken met elkaar dezelfde taal, hanteren de zelfde regels & dagritme. We hebben zorg voor elkaar en het gebouw. Kinderen zeggen: “ Juf... “of “Meneer... “ tegen alle medewerkers.

We hebben gezamenlijke afspraken, die we allemaal kennen en waar we ons allemaal aan houden. We spreken elkaar aan als we ons niet aan de afspraak houden. We helpen elkaar als het nodig is. We voelen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elkaar. Kinderen onderling, medewerkers onderling, ouders en medewerkers of medewerkers naar kinderen.

Veiligheid

De fysieke en emotionele veiligheid wordt gewaarborgd doordat we dezelfde afspraken met kinderen en elkaar hebben over hoe met elkaar om te gaan. We doen dit volgens dezelfde SEO methode en hanteren allemaal dezelfde regels tussen 07.00-18.30. We spannen ons gezamenlijk in om pestgedrag te voorkomen. Als pesten toch voorkomt, nemen medewerkers, leerlingen en ouders duidelijk stelling tegen dit
gedrag en ondernemen actie. We maken verschillen bespreekbaar. We zeggen het als we ons niet prettig voelen, door wat een ander doet. We lossen conflicten samen op, waarbij gewenst gedrag wordt benoemd.

Plezier

Personeel en kinderen verblijven met plezier in het kindcentrum. Dat zien we aan vrolijke en stralende gezichten. We benaderen elkaar positief en houden rekening met elkaar. We helpen en ondersteunen elkaar waar het kan en nodig is. We vieren successen en feesten gezamenlijk. Humor en een grapje op zijn tijd zijn voor ons van wezenlijk belang om met elkaar in een plezierige omgeving te werken en te ontwikkelen. Groei ervaren geeft plezier in leren. Het helpt kinderen te laten ervaren dat leren leuk is. We bieden afwisseling in het aanbod en de wijze waarop kinderen de leerstof verwerken. We zorgen voor een veilige, rustige, plezierige leeromgeving.