schoolmaatschappelijk werk

Soms gebeurt het dat een leerling ergens mee zit. Met een vraag of een probleem. Bijvoorbeeld over pesten, vriendschap, niet lekker in je vel zitten, voor jezelf opkomen, gescheiden ouders, verslaving of verlies. In dat geval kan de leerling altijd terecht bij de schoolmaatschappelijk werker. 

Hoe werkt dat dan?
Wanneer een leerling behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek kan hij of zij de hulp inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker. Deze neemt de tijd om te luisteren en zal de leerling informatie geven of advies. Als het nodig is, kan er contact worden gelegd met andere hulpverleners. Het gesprek kan op school plaatsvinden, maar ook thuis.

Ook voor ouders.
Ook ouders kunnen de schoolmaatschappelijk werker inschakelen. Misschien zijn er thuis problemen of grote veranderingen? Of  zijn er zorgen over het gedrag van het kind? Met elke vraag over de opvoeding of thuissituatie kunnen ouders langskomen. 

Aanmelden
De schoolmaatschappelijk werker op onze school zijn Jaap van Gurp en Els van Gastel. Deze is te bereiken via de intern begeleider. Gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn gratis en vertrouwelijk.